Bitcoin Vault

Hãy chia sẻ lời khuyên của bạn và nhận về 10 BTCV!

Những gợi ý của bạn có thể cứu được rất nhiều coin khỏi những lỗi lầm đáng tiếc.

Slider image 1

Check out our latest blog posts

Universe
Universe

Vũ trụ Bitcoin Vault

CÓ THỂ MUA BITCOIN VAULT Ở ĐÂU?

Giao dịch tức thời

Mua bằng fiat (tiền pháp định)

Được giới thiệu trên

Nomics
Coinmarketcap
Coingecko
Coinpaprika
CryptoCompare
Coredax

Đối tác của chúng tôi

Changelly
btc.com
Indacoin
Ese
BinancePool

Chúng tôi đã có mặt trên

Coinmarketcap
Coingecko
Coinpaprika
CryptoCompare
3commas
Advfn
Nomics
Coinstats
Coinranking
Digitalcoin
coinlib
Cryptorank
Neironix
Coincost
Cmcio
Coinmarket
Coindataflow

Lộ Trình

1 solution

6 solutions

 • Quý 1 năm 2021

  • Các sản phẩm liên quan đến Đặt cọc và Giao dịch

  • Trang web mới

  • Phân tích mô hình kinh tế học BEP20 của Token (Tokenomics)

 • Quý 2 năm 2021

  • Nền tảng và ứng dụng Airdrops

  • Kiểm toán độc lập

  • Cải tiến UX

 • Quý 3 năm 2021

  • Giai đoạn thử nghiệm token wBTCV BEP20

  • Nền tảng phân tích blockchain

 • Quý 4 năm 2021

  • Phát hành token wBTCV BEP20

  • Bắt đầu hội nhập với hệ sinh thái DeFi

5 solutions

Lộ Trình

 • Quý 4 năm 2019

  • Giới thiệu Bitcoin Vault (BTCV)

 • Quý 2 năm 2020

  • Ra mắt BTCV trên các sàn giao dịch

 • Quý 4 năm 2020

  • Giải pháp Bảo mật 3 Chìa khoá

  • Phát triển các trường hợp sử dụng thanh toán

 • Quý 2 năm 2021

  • Nền tảng và ứng dụng Airdrops

  • Kiểm toán độc lập

  • Cải tiến UX

 • Quý 1 năm 2020

  • Tích hợp ví có mặt trên Google Play, Windows và Linux

 • Quý 3 năm 2020

  • Testnet

  • Tích hợp ví có mặt trên App Store

 • Quý 1 năm 2021

  • Các sản phẩm liên quan đến Đặt cọc và Giao dịch

  • Trang web mới

  • Phân tích mô hình kinh tế học BEP20 của Token (Tokenomics)

 • Quý 4 năm 2021

  • Phát hành token wBTCV BEP20

  • Bắt đầu hội nhập với hệ sinh thái DeFi

 • Nửa cuối năm 2022

  • Các chức năng 3 chìa khoá mới

  • Phát triển của Ứng dụng phân quyền (dApps)

 • Quý 3 năm 2021

  • Giai đoạn thử nghiệm token wBTCV BEP20

  • Nền tảng phân tích blockchain

 • Nửa đầu năm 2022

  • Hợp tác với khoa học máy tính lượng tử

  • Phát triển của Ứng dụng phân quyền (dApps)

 • Quý 3 năm 2022

  • Kháng lượng tử