Chính Sách Quyền Riêng Tư của btcv.com

Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được khi bạn sử dụng dịch vụ, trang web hoặc tương tác với chúng tôi theo các cách khác. Chính sách này cũng giải thích các quyền của bạn trong việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung, (cụ thể là Quy định (EU) 2016/67 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016) về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và việc chuyển giao tự do các dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ Thị 95/46/EC, sau đây được gọi là “GDPR”.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư này để hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn trước khi bạn bắt đầu sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi. Bằng cách sử dụng các dịch vụ hoặc trao đổi với chúng tôi về chúng, bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Ai là bên quản lý dữ liệu cá nhân của bạn

Bên quản lý dữ liệu cá nhân của bạn là Electric Vault sp. z o.o. có văn phòng đăng ký tại Warsaw, Poland, được nhập vào Sổ Đăng Ký Doanh Nhân của Cơ Quan Đăng Ký Toà Án Quốc Gia dưới mã đăng ký KRS: 0000861440. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ privacy@btcv.com

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn trực tiếp cung cấp khi liên hệ qua e-mail cho chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi thu thập một số thông tin kỹ thuật nhất định bằng cách sử dụng cookie để giúp chúng tôi vận hành và cung cấp dịch vụ cho bạn. Cookie là các tệp sử dụng một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một mã nhận dạng đặc biệt ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có thể chỉ định trình duyệt từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong trang web của chúng tôi.
Dữ liệu cá nhân của trẻ em và việc trẻ em sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi
Personal data of children and usage of our website and services by children

Trang web và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế hướng đến người trưởng thành. Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới tuổi trưởng thành và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới độ tuổi đó. Nếu bạn dưới độ tuổi trưởng thành, bạn không được phép gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin kỹ thuật mà chúng tôi thu thập, như mô tả cho bạn vào thời điểm thu thập, cho các mục đích sau:

 1. cung cấp, vận hành và duy trì các dịch vụ của chúng tôi;
 2. cải thiện và đánh giá các dịch vụ của chúng tôi;
 3. phát triển các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ mới;
 4. dịch vụ và hỗ trợ khách hàng;
 5. điều chỉnh và cá nhân hóa nội dung chúng tôi cung cấp cho bạn, bao gồm nội dung tiếp thị, khuyến mại và được tài trợ và quảng cáo trong các dịch vụ;
 6. tiếp thị và truyền thông (như liên hệ trực tiếp với bạn về việc sử dụng tài khoản hoặc dịch vụ mà bạn đã đăng ký; cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba mà bạn có thể quan tâm; phân phối quảng cáo cho bạn; và phản hồi yêu cầu, phản hồi hoặc câu hỏi của bạn);
 7. nghiên cứu và phân tích liên quan đến cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm theo dõi xu hướng sử dụng và hoạt động cũng như cho các mục đích thống kê; tạo báo cáo; đo lường hoặc tìm hiểu hiệu quả của nội dung, thông tin liên lạc, lượt truy cập trang web, lưu lượng truy cập web, dịch vụ của chúng tôi hoặc quảng cáo mà chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi phân phối cho bạn và để cung cấp quảng cáo phù hợp cho bạn;
 8. tuân thủ pháp luật để đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy định và yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác; thực hiện các nghĩa vụ và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào; và sử dụng làm bằng chứng cho các mục đích kiện tụng;
 9. bảo vệ quyền, tài sản và lợi ích của chúng tôi hoặc bên thứ ba bất kỳ nào có liên quan; điều tra, ngăn chặn hoặc xử lý hoạt động mà chúng tôi có thể tùy ý quyết định coi là hoặc có nguy cơ trở thành hoạt động bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc có vấn đề về mặt pháp lý.
  Chúng tôi cũng có thể tạo thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh về việc bạn và người dùng khác sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích tương tự như những mục đích được liệt kê ở trên.

 

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

 

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi sử dụng theo cách mà pháp luật cho phép. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo:

 • Điều 6(1)(b) GDPR – cụ thể là: quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi sắp ký kết hoặc đã ký kết với bạn
 • Điều 6(1)(a) GDPR – cụ thể là: bạn chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể;
 • Điều 6(1)(f) GDPR – cụ thể là: việc xử lý là cần thiết cho các mục đích xuất phát từ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba, phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng mà chúng tôi sắp ký kết hoặc đã ký kết với bên thứ ba có liên quan, cũng như việc thiết lập, điều tra hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc bên thứ ba có liên quan (cần nhấn mạnh rằng chúng tôi đảm bảo sẽ xem xét và cân bằng mọi tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với bạn và quyền của bạn trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi; chúng tôi không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động mà lợi ích của chúng tôi có xung đột với những tác động có thể gây ra cho bạn) và/hoặcr
 • Điều 6(1)(c) GDPR – cụ thể là: việc xử lý là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với tư cách là Bên Quản Lý Dữ Liệu. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

  Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi triển khai các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích. Rất tiếc là không có hệ thống, biện pháp bảo vệ hoặc quy trình nào có thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép của các bên thứ ba, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam kết bảo mật hoàn toàn cho dữ liệu đó. Vì vậy, bạn chịu hoàn toàn rủi ro khi sử dụng trang web, dịch vụ và liên lạc với chúng tôi. Bạn có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi qua mạng Internet.

Cách chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • chia sẻ với các công ty con và chi nhánh của chúng tôi, bao gồm cả công ty con bất kỳ nào trong tương lai;
 • chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu phụ của chúng tôi trong phạm vi hợp lý cần thiết để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình;
 • chia sẻ với bên thứ ba mà chúng tôi bắt buộc phải chia sẻ thông tin về bạn theo pháp luật;
 • chia sẻ với các bên thứ ba khác khi có sự chấp thuận rõ ràng của bạn;
 • chia sẻ để tuân thủ lệnh của tòa án, luật hoặc quy trình pháp lý, bao gồm cả việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc cơ quan quản lý;
 • chia sẻ để điều tra khả năng truy cập trái phép hoặc sử dụng sai các dịch vụ của chúng tôi, thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác của chúng tôi;
 • chia sẻ để bảo vệ tài sản hoặc quyền của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích thanh toán và thu tiền;
 • nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc bên thứ ba, bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và/hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào; và
 • chia sẻ với bất kỳ pháp nhân nào khác được chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp dữ liệu.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp hoặc ẩn danh cho các mục đích tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu, tuân thủ hoặc các mục đích khác.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (“EEA”)

Vì chúng tôi hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức hợp tác với chúng tôi trên toàn thế giới. Chúng tôi là một tổ chức có phạm vi hoạt động quốc tế nên có thể cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài EEA. Tại nơi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra bên ngoài EEA, chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng người nhận dữ liệu sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách thích hợp. Cụ thể, các biện pháp này bao gồm:

 • đối với các pháp nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ – ký kết các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt hoặc đảm bảo rằng họ tham gia chương trình bảo vệ dữ liệu theo Lá Chắn Bảo Mật EU-Hoa Kỳ, hoặc
 • đối với các pháp nhân có trụ sở tại các quốc gia khác ngoài EEA – chúng tôi ký kết với họ các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt.

Bạn có thể nhận bản sao của các tính năng bảo mật được đề cập ở trên bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail đề cập ở trên về các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu.

Google Analytics

Trang web này cũng sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google Inc. (“Google”) cung cấp. Google Inc. là một doanh nghiệp của công ty mẹ Alphabet Inc., có trụ sở tại Hoa Kỳ. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng các trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ của Google tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, lập báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu các bên thứ ba xử lý dữ liệu này thay cho Google.

Nói chung, trước khi dữ liệu được truyền đến nhà cung cấp, địa chỉ IP sẽ được viết tắt bằng cách kích hoạt tính năng ẩn IP trên trang web này, trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc ở các quốc gia ký kết hiệp định khác về Khu Vực Kinh Tế Châu Âu. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được gửi đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được viết tắt ở đó. Trong những trường hợp này, chúng tôi cung cấp các cam kết theo hợp đồng để đảm bảo rằng Google Inc. duy trì mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ. Theo Google Inc., trong mọi trường hợp, địa chỉ IP sẽ không được liên kết với bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến người dùng. Thông tin bổ sung về dịch vụ phân tích trang web được sử dụng có sẵn tại các trang web của Google Analytics.

Chúng tôi không sử dụng thông tin và dữ liệu cá nhân do Google Analytics thu thập để xác định danh tính của các cá nhân trừ khi chúng tôi nhận thấy các dấu hiệu cụ thể về việc sử dụng bất hợp pháp.

Các quyền của bạn

Vì dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bởi chúng tôi, một công ty hoạt động ở Liên minh Châu Âu, bạn có một số quyền nhất định theo GDPR. Theo các điều kiện được nêu trong GDPR, bạn có quyền:

 1. yêu cầu chúng tôi truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 2. cải thiện và đánh giá dịch vụ chúng tôi cung cấp;
 3. phát triển các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ mới;
 4. nhận bản sao dữ liệu cá nhân của bạn;
 5. thu hồi chấp thuận của bạn cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý được thực hiện dựa trên chấp thuận của bạn trước khi thu hồi (điều này áp dụng nếu việc xử lý dựa trên chấp thuận của bạn);
 6. khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể xử lý bất kỳ mối quan ngại nào của bạn trước khi bạn liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu. Vì vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian tối đa là đến cuối năm dương lịch, trong đó khoảng thời gian dài nhất có thể theo các quy định pháp luật liên quan hết hạn theo: thời hiệu cho các trách nhiệm pháp lý công hoặc thời hiệu cho các khiếu nại hợp đồng tiềm ẩn có thể được đưa ra chống lại chúng tôi do trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng dân sự hoặc thiệt hại do sơ xuất.

Chúng tôi sẽ không lưu nhiều dữ liệu hơn mức cần thiết.

Thay đổi trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm để đảm bảo phù hợp với các thay đổi trong thực tiễn kinh doanh và/hoặc yêu cầu pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng bản cập nhật của Chính Sách Quyền Riêng Tư lên trang web này và sẽ thông báo rằng chính sách được thay đổi bằng cách thay đổi ngày hiệu lực được ghi trên chính sách. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên định kỳ kiểm tra lại xem có bản cập nhật mới cho Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi hay không.

Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi về các dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi sau khi Chính Sách Quyền Riêng Tư bản cập nhật được đăng (hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác liên quan tới sự chấp thuận của bạn) sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính Sách Quyền Riêng Tư cập nhật. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chỉ cho phép bạn tiếp tục truy cập dịch vụ của chúng tôi khi bạn chấp thuận các thay đổi trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Để biết thêm thông tin về các quy định hiện hành về quyền riêng tư, bạn có thể tham khảo:

Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung của EU:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc, nhận xét, bình luận hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc muốn chọn từ chối việc sử dụng dữ liệu cá nhân bất kỳ của bạn như mô tả theo đây, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@btcv.com

Cập nhật mới nhất ngày 6 tháng 10 năm 2020.

Đã bật hỗ trợ đọc màn hình.