Chuyển đổi BTCV sang wBTCV

Hãy cẩn thận với những chiêu trò lừa đảo!

wBTCV smart contract:
Dưới đây là bằng chứng về Hợp Đồng Thông Minh wBTCV, bằng việc nhấp vào liên kết, bạn có thể xác minh rằng Hợp Đồng Thông Minh đặc thù này thuộc về Bitcoin Vault.
What is btcv icon

wBTCV là gì?

 • wBTCV là token BEP-20 token đại diện cho BTCV trên blockchain của Binance Smart Chain.
 • wBTCV cho phép chức năng của BTCV tương tác cùng các hợp đồng thông minh với mức phí giao dịch thấp.
 • ​Coin BTCV có thể được chuyển đổi (wrapped) sang wBTCV trên nền tảng BTCV. BTCV của bạn sẽ bị đóng băng và bạn nhận được 1:1 wBTCV.
 • wBTCV cũng có thể được “khôi phục lại” (unwrapped) trở về BTCV 1:1. Cơ chế này rất đơn giản, BTCV của bạn sẽ được mở lại và wBTCV sẽ bị burn (huỷ bỏ).
Why use btcv icon

Tại sao sử dụng wBTCV?

 • Khả năng thanh khoản lớn dành cho Cộng Đồng BTCV.
 • Cơ hội để:
  • giao dịch với phí thấp (ví dụ: trên PancakeSwap),
  • tương tác với các hợp đồng thông minh, DApps, NFTs, DeFi (hưởng lợi từ nền tảng khai thác và cho vay),
  • khả năng lưu trữ wBTCV trong ví (ví dụ: Metamask).
Who can use btcv icon

Ai có thể sử dụng wBTCV?

 • Bất cứ ai sở hữu BTCV hoặc mong muốn gia nhập cộng đồng của chúng ta.
 • Bất kỳ ai tìm kiếm một hướng mới để sử dụng đồng BTCV.
 • ​Những người yêu thích BTCV muốn khám phá thế giới DeFi.​
 • Các giao dịch viên tìm kiếm lượng token phong phú với khả năng thanh khoản tốt để giao dịch.

Proof of Assets (Bằng Chứng Tài Sản)

Bằng Chứng Tài Sản (Proof of Assets - PoA) là một cách nhằm đảm bảo tính minh bạch của hệ thống. Nó thể hiện rằng BTCV luôn hỗ trợ wBTCV với tỉ lệ 1:1. Khi người nắm giữ token wBTCV đổi nó lấy BTCV, token này sẽ được burn (huỷ bỏ). Quá trình mint (xác nhận tính hợp lệ) và burn (huỷ bỏ) các token có thể được kiểm tra trên blockchain.
wBTCV được mint thông qua một hợp đồng thông minh cụ thể. Số dư của BTCV và wBTCV là như nhau, bạn có thể kiểm tra nó bất kỳ lúc nào thông qua địa chỉ hợp đồng thông minh:

Smart Contract Security Certificate

Issued on
- Jul 09, 2021
Valid till
- Jan 05, 2022